IFS Certificering

IFS - International Featured Standard

De basisdoelstellingen van de IFS zijn:

  • een algemene kwaliteitsstandaard opzetten met een uniform beoordelingssysteem
  • werken met geaccrediteerde certificatie-instellingen en gekwalificeerde auditoren
  • zorgen voor vergelijkbaarheid en transparantie door de hele keten
  • reductie van kosten en tijd voor zowel de leveranciers, als de retailers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kwaliteit@hela.nl

IFS certificaat