RiskPlaza Audit +

https://riskplaza.com/nl/over-riskplaza/

RiskPlaza
Op initiatief van de bakkerijketen heeft het Productschap Akkerbouw RiskPlaza opgezet. Inmiddels is RiskPlaza ook beschikbaar voor de vleeswaren-, snacks-, groente- en fruitsector, koffie- en theesector en pluimveeverwerkende industrie.

Doel van RiskPlaza is om het bedrijfsleven werk uit handen te nemen bij de borging van voedselveiligheid van ingrediënten. Dit gebeurt door:

  1. de levensmiddelenketen eenvoudig en transparant inzicht te geven in de gevaren die zich in ingrediënten kunnen voordoen;
  2. inzicht te geven in de beheersing van deze gevaren;
  3. de controle op de borging van voedselveiligheid op een hoger niveau te brengen.

RiskPlaza is een databank met informatie over de voedselveiligheid van ingrediënten, hieraan gekoppeld is het RiskPlaza-audit+-systeem.

Via deze link kunt u de goedkeuring voor de Riskplaza audit+ van Hela Thissen BV terug

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kwaliteit@hela.nl